<< Tagasi

Põhidistantsid

Fixus Palivere XVI rattamaraton

 1.EESMÄRK

Palivere XVI rattamaratoni eesmärk on populariseerida jalgrattasporti kui tervislikku ajaveetmise viisi ning anda rattahuvilistele võimalus võistelda Palivere ümbruse traditsioonilistel rattaradadel. Rattamaraton annab võimaluse peredele koos lastega nautida rattasõitu, kasvatades seeläbi Eesti rattaspordile järelkasvu ning väärtustada perekeskset ühistegevust.

2.AEG JA KOHT

2.1. Palivere XVI rattamaraton toimub 10. septembril 2023 startidega Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse territooriumilt ja sõidetakse Palivere ümbruskonna radadel.

Põhisõitude startidega alustatakse kell 12.00. Põhisõitudele eelnevad laste sõidud algusega 11.00.

Lastesõidud stardivad võistluskeskusest ja sõidetakse võistluskeskuse lähiümbruses.

2.2. Rattamaratoni toetavad Eesti Kultuurkapital, Spordiliit Läänela, Lääne-Nigula  vallavalitsus, spordiklubid ja sponsorid.

3.RADA

3.1. Rada on oma iseloomult valdavalt metsa- ja kruusateed.

3.2. Arvestust peetakse 5-l erineval distantsil: pikk distants raja pikkusega 38 km, lühike distants raja pikkusega 15 km, laste sõit vanematele lastele  2 km, laste sõit noorematele lastele 1 km, tillusõit 200m.

4.OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSSÜSTEEM

4.1. Rattamaratonist võivad osa võtta kõik, keda huvitab jalgrattasõit, kes on selleks enda hinnangul piisavalt treenitud ja kelle tervislik seisund seda võimaldab.

4.2. Arvestust peetakse ja autasustatakse kolme parimat põhisõitudel järgmistes võistlusklassides (sünniaasta alusel):

Põhisõidu pikk distants sünniaasta alusel:

 • N (2010  ja varem)
 • M (1984–2010)
 • M40 (1974-1983)
 • M50 (1973 ja varem)

Põhisõidu lühike distants **:

 • M12 (2011-2015)
 • N12 (2011–2015)
 • M14 (2009–2010)
 • M16 (2007–2008)
 • N16 (2007–2010)
 • N40 (1974 ja 1983)
 • N50 (1973 ja varem)
 • N (1984-2006) – ei autasustata
 • M (1984-2006) – ei autasustata
 • M40 (1974-1983) – ei autasustata
 • M50 (1973 ja varem) –  ei autasustata

** Ülejäänud lühikesel distantsil osalejad (mehed sünniaastaga 2006 ja varem ning naised sünniaastaga 1984-2006) saavad tulemuse finišiprotokollis, kuid lühikesel distantsil neid ei autasustata.

Lastesõitude (kuni 2 km, kuni 1 km ja tillusõit) eraldi juhend.

4.3. Juhul kui võistleja osaleb distantsil, kus ei toimu tema vanuseklassile vastavat arvestust, kuulub tema tulemus arvestamisele vanuseklassis, millisesse ta saaks vastaval distantsil kuuluda (nt kui M14 ja M16 osaleb pikal distantsil, siis tema tulemust arvestatakse M vanuseklassis; kui N16 osaleb pikal distantsil, siis tema tulemust arvestatakse N vanuseklassis).

4.4. Lapsed sünniaastaga 2011 ja hiljem võivad osaleda vaid põhisõidu lühikesel distantsil. Treeneri või lapsevanema loal erandjuhul lubatakse ka pika distantsi starti.

5.VÕISTLEJATE REGISTREERIMINE

5.1. Võistlejate eelregistreerimine toimub internetis võistluse kodulehelt www.marimetsakapp.ee või võistluspaigas.

5.2. Registreerimistasu tasutakse Jalgrattaklubi Paralepa Swedbank arveldusarvele EE212200221049396729.

5.3. Registreerunute nimekiri esitatakse kodulehel www.marimetsa.ee.

5.4. Eelregistreerimine internetis lõpeb 6. septembril kell 23:59.

5.5. Võistluspäeval toimub registreerimine kell 10.00-11.30 stardipaigas. Osalustasu tasumine sularahas.

6.OSALUSTASUD

Võistlustel osalemiseks peab võistleja tasuma osavõtutasu järgnevalt:

 • NOORED, 2005 ja hiljem sündinud osalevad rattavõistlusel tasuta
 • PIKK DISTANTS 2004 ja varem sündinud osalejatel
  • eelregistreerimine 25 EUR
  • kohapeal 35 EUR
 • LÜHIKE DISTANTS 2004 ja varem sündinud osalejatel
  • eelregistreerimine 20 EUR
  • kohapeal 30 EUR

7.VÕISTLEJATE NUMBRID JA STARDINUMBRID

7.1  Registreerunud ja osalustasu maksnud võistlejad saavad numbri kätte enne võistlussõitu võistluspäeval stardipaigas.

7.2 Stardigruppide moodustamine:

 • Põhisõidu pikal distantsil moodustatakse stardigrupid vastavalt osalejate arvule, kus arvestatakse võistlejate varasemaid tulemusi.

8.OHUTUS JA VASTUTUS

8.1. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol ja on kohustatud täitma käesoleva juhendi nõudeid. Korraldaja soovitab võistlejatel enne võitlust kontrollida oma tervislikku seisundit spordimeditsiiniasutuses.

8.2. Korraldaja ei vastuta mistahes võistlejale võistluse käigus tekkinud kahju eest.

8.3. Kiivri kandmine peas on kohustuslik.

8.4. Võistlustel osalevate laste eest vastutab lapsevanem või hooldaja.

8.5. Võistlejad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja poolt paigaldatud viitadest ning liikluskorraldajate märguannetest.

8.6. Varuosi ja -kumme korraldajad ei kindlusta.

8.7. Stardi-finišipaigas on tagatud arstiabi olemasolu.

8.8. Prahi maha viskaja tuvastamisel on kohtunikel õigus võistleja võistluselt diskvalifitseerida.

9.AUTASUSTAMINE

9.1. Autasustamine algab hiljemalt 1 tund peale pika distantsi esimese võistleja lõpetamist.

9.2. Autasustatakse vastavalt juhendile vanuseklasside (vt 4.2) kolme paremat võistlejat.

10.PROTESTID

10.1 Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada kirjalikult võistluste sekretariaati kuni autasustamise lõpetamiseni.

10.2 Kõik võistlustega seotud protestid ja muud juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunike kogu ja/või korralduskomitee.

Võistluse korraldaja: Jalgrattaklubi PARALEPA