<< Tagasi

Põhidistantsid

Fixus Paralepa X rattamaraton

Põhisõitude juhend

 1. 1.Eesmärgid

Fixus Paralepa X rattamaratoni eesmärk on populariseerida jalgrattasporti kui tervislikku ajaveetmise viisi ning anda rattahuvilistele võimalus võistelda Haapsalu ümbruse traditsioonilistel rattaradadel. Rattamaraton annab võimaluse peredele koos lastega nautida rattasõitu, kasvatades seeläbi Eesti rattaspordile järelkasvu ning väärtustada perekeskset ühistegevust.

 1. 2.Aeg ja koht

2.1. Paralepa X rattamaraton toimub 22. mail 2022 startidega Haapsalu raudteejaama territooriumilt ja sõidetakse Paralepa terviseradadel, Pullapää rannikumaastikul ja Kiltsi vana lennuvälja krossiradadel.

Põhisõitude startidega alustatakse kell 12.30. Põhisõitudele eelnevad lastesõidud algusega 11.30.

Lastesõidud stardivad võistluskeskusest ja sõidetakse võistluskeskuse lähiümbruses.

2.2. Sarja toetavad Eesti Kultuurkapital, Spordiliit Läänela, Haapsalu linnavalitsus, spordiklubid ja sponsorid.

 1. 3.Rajad

3.1. Rada on oma iseloomult valdavalt metsa- ja kruusateed, minimaalselt asfalti.

3.2. Arvestust peetakse 5-l erineval distantsil: pikk distants raja pikkusega vahemikus 35-50 km, lühike distants raja pikkusega vahemikus 15-25 km, lastesõit vanematele lastele kuni 2 km, lastesõit noorematele lastele kuni 1 km, tillusõit kuni 200m.

4.Osavõtjad ja võistlussüsteem

4.1. Sarjast võivad osa võtta kõik, keda huvitab jalgrattasõit, kes on selleks enda hinnangul piisavalt treenitud ja kelle tervislik seisund seda võimaldab.

4.2. Arvestust peetakse ja autasustatakse kolme parimat põhisõitudel järgmistes võistlusklassides (sünniaasta alusel):

Põhisõidu pikk distants sünniaasta alusel:

N (2009  ja varem)

M (1983-2009)

M40 (1973-1982)

M50 (1972 ja varem)

Põhisõidu lühike distants **:

M12 (2010-2014)

N12 (2010-2014)

M14 (2008-2009)

M16 (2006-2007)

N16 (2006-2009)

N40 (1973-1982)

N50 (1972 ja varem)

** Ülejäänud lühikesel distantsil osalejad (mehed sünniaastaga 2005 ja varem ning naised sünniaastaga 1983-2005) saavad tulemuse finišiprotokollis, kuid lühikesel distantsil neid ei autasustata.

Lastesõitude (kuni 2 km, kuni 1 km ja tillusõit) eraldi juhend.

4.3. Juhul kui võistleja osaleb distantsil, kus ei toimu tema vanuseklassile vastavat arvestust, kuulub tema tulemus arvestamisele vanuseklassis, millisesse ta saaks vastaval distantsil kuuluda (nt kui M14 ja M16 osaleb pikal distantsil, siis tema tulemust arvestatakse M vanuseklassis; kui N16 osaleb pikal distantsil, siis tema tulemust arvestatakse N vanuseklassis).

4.4. Lapsed sünniaastaga 2010 ja hiljem võivad osaleda vaid põhisõidu lühikesel distantsil. Treeneri või lapsevanema loal erandjuhul lubatakse ka pika distantsi starti.

4.5. Võistkonnad ja naiskonnad:

Võib moodustada võistkonna, kuhu kuulub kuni kuus liiget (arvesse lähevad pikal ja lühikesel distantsil osalejad; võistkonda võivad kuuluda ka naissoost ratturid).

Eraldi peetakse arvestust naiskondade vahel.

Paremusjärjestuse selgitamisel arvestatakse kolme parima võistkonnaliikme tulemust.

Võistkonnad registreeritakse enne võistluse algust, kus võistkonna nimekiri esitatakse kirjalikult korraldajale võistluspaigas või eelregistreerimise ajal e-maili teel.

4.6. Perevõistlus:

Võib moodustada perevõistkonna, milles on vähemalt kolm liiget.

Perevõistkonna moodustavad vanem(ad) ja vanemate lapsed, lapselapsed või kasulapsed, kes kuuluvad leibkonda ning kellest üks on vähemalt vanusega 16 või noorem.

Arvesse lähevad kõikidel distantsidel (põhisõidud ja lastesõidud) osalejad.

Perevõistkonna suurus on piiramatu.

Perevõistkonnad registreeritakse enne võistluse algust võistluspaigas, kus võistkonna nimekiri esitatakse kirjalikult korraldajale.

 1. 5.Võistlejate registreerimine

5.1. Võistlejate eelregistreerimine toimub internetis võistluse kodulehel www.marimetsakapp.ee või võistluspaigas.

5.2. Registreerimistasu tasutakse Jalgrattaklubi Paralepa Swedbank arveldusarvele EE212200221049396729.

5.3. Registreerunute nimekiri esitatakse kodulehel www.marimetsakapp.ee.

5.4. Eelregistreerimine internetis lõpeb võistluspäevale eelneval kolmapäeval kell 23:59.

5.5. Võistluspäeval toimub registreerimine kell 10.00-11.30 stardipaigas. Osalustasu tasumine sularahas.

 1. 6.Osalustasud

Võistlustel osalemiseks peab võistleja tasuma osavõtutasu järgnevalt:

6.1.  NOORED, 2004 ja hiljem sündinud osalevad rattavõistlusel tasuta

6.2.  PIKK DISTANTS 2003 ja varem sündinud osalejatel

 • * eelregistreerimine 25 EUR
 • * kohapeal 35 EUR

6.3.  LÜHIKE DISTANTS 2003 ja varem sündinud osalejatel

 • * eelregistreerimine 20 EUR
 • * kohapeal 30 EUR
 1. 7.Võistlejate numbrid ja stardinumbrid

7.1.  Registreerunud ja osalustasu maksnud võistlejad saavad numbri kätte enne võistlussõitu võistluspäeval stardipaigas.

7.2. Nimelise numbri saavad kõik võistlejad, kes on registreerunud kogu hooajaks hiljemalt 10.05.2022. Ülejäänud võistlejad saavad nimeta numbrid.

7.3. Stardigruppide moodustamine:

 • * Põhisõidu pikal distantsil moodustatakse stardigrupid vastavalt osalejate arvule.
 • * Esimese stardigrupi moodustavad võistlejad paremusjärjestuses 1–50, teise grupi võistlejad paremusjärjestuses 51-100 jne.
 • * Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos eelregistreerimisega. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
 • * Stardigruppide moodustamise aluseks on võistlejate Marimetsa Kapp 2021 tulemused.
 • * Stardigrupid avaldatakse hiljemalt üks päev enne võistlust marimetsakapp.ee.
 • * Kohtunik võib oma loaga lubada esimesse gruppi rattureid, kes oma taseme ja tulemuste poolest peaks sealt startima.

8.Ohutus ja vastutus

8.1. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol ja on kohustatud täitma käesoleva juhendi nõudeid. Korraldaja soovitab võistlejatel enne võitlust kontrollida oma tervislikku seisundit spordimeditsiiniasutuses.

8.2. Korraldaja ei vastuta mistahes võistlejale võistluse käigus tekkinud kahju eest.

8.3. Kiivri kandmine peas on kohustuslik.

8.4. Võistlustel osalevate laste eest vastutab lapsevanem või hooldaja.

8.5. Võistlejad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja poolt paigaldatud viitadest ning liikluskorraldajate märguannetest.

8.6. Varuosi ja -kumme korraldajad ei kindlusta.

8.7. Stardi-finišipaigas on tagatud arstiabi olemasolu.

8.8. Prahi mahaviskaja tuvastamisel on kohtunikel õigus võistleja võistluselt diskvalifitseerida.

 1. 9.Autasustamine

9.1. Autasustamine algab hiljemalt 1 tund peale pika distantsi esimese võistleja lõpetamist.

9.2. Autasustatakse vastavalt juhendile vanuseklasside (vt 4.2) kolme paremat võistlejat.

9.3. Autasustatakse parimat meeskonda ja naiskonda.

9.4. Autasustatakse võistlusel osalenud perevõistkondi loosiauhindadega (kuni 10).

 1. 10.Protestid

10.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada kirjalikult võistluste sekretariaati kuni autasustamise lõpetamiseni.

10.2. Kõik võistlustega seotud protestid ja muud juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.

Võistluse korraldaja: Jalgrattaklubi PARALEPA

Üldinfo www.marimetsakapp.ee ja www.facebook.com/MarimetsaKapp.